Příspěvek:

9 tipů na zvýšení důvěry rodičů v Hejného metodu

Co když za vámi přijde rodič s tím, že jeho dítě matematice nerozumí a on mu nedokáže pomoct? Co když získá k metodě učení matematiky nedůvěru a vy netušíte, jak ji zpět získat?

Jedním z dvanácti principů Hejného metody je podpora spolupráce, v tomto případě mezi učitelem a rodičem. V tomto článku bychom vám rádi předali přehled, jak důvěru mezi učitelem a rodičem udržet a dále rozvíjet.

Jak píše Petra Prokopová Machalová ve Školním poradenství v praxi (2017-02), situaci učitelům komplikuje skutečnost, že se ve škole setkávají rodiče s mnoha různými pohledy, zkušenostmi, přesvědčeními i předsudky. Přicházejí rodiče dobře informovaní, motivovaní, s jasnou vizí, co pro své ratolesti chtějí či nechtějí, ale i rodiče, kteří nemají potřebu zasahovat do běhu školy. Někteří rodiče se začnou zajímat o to, co se ve škole děje, až v průběhu školní docházky svého dítěte, zejména když nastává nějaká krajní situace – dítě neprospívá nebo si vede překvapivě dobře.


Co tedy můžete jako učitel udělat pro to, aby to mezi vámi a rodiči lépe fungovalo? Právě Petra Prokopová Machalová a další lektoři vám přináší následující tipy:

1. Otevřete rodičovskou kavárnu

Poslechněte si, jak nejen o rodičovských kavárnách povídala Petra Prokopová Machalová pro Český Rozhlas. “Pomocí tzv. rodičovských kaváren pomáháme vytvořit rodičovskou komunitu, ve které se informace a zkušenosti rychle šíří. Rodiče se tak i cítí bezpečněji, že mohou snadněji řešit vzniklé problémy.”

2. Uspořádejte den otevřených dveří

“Doporučujeme školám, aby alespoň jedenkrát do roka uspořádaly dny otevřených dveří, během nichž představí principy Hejného metody ve vyučování matematiky a umožní nahlédnout do hodin, kde právě probíhá výuka touto metodou. Když rodiče vidí, jak děti v hodinách matematiky pracují, je téměř vyhráno. Prostě teorie je sice potřebná, ale zkušenosti jsou nepřenositelné, a dokud neuvidí, neuvěří.” /Školní poradenství v praxi (2017-02)/

3. Natočte pro rodiče videoukázku z vyučovací hodiny

Někteří učitelé si pravidelně pořizují videozáznamy ze svých hodin. Mají pak možnost pravidelně videoukázky práce dětí sdílet s rodiči a komunikovat o tom, co při vyučování probíhá. /Školní poradenství v praxi (2017-02)/

4. Pořádejte komponované večery a otevřené hodiny s rozborem

Během nich otevřených hodin se rodiče mohou hlouběji seznámit s metodou v praxi, vidí pracovní atmosféru ve třídě a zejména rozvoj svých dětí jako osobností. Ve třídách, kde je občas taková návštěva, již děti nevnímají přítomnost jiných osob a výuka probíhá zcela autenticky:

„Když jdou rodiče s dětmi k zápisu, mohou si vybrat, jestli chtějí tradiční výuku matematiky nebo Hejného metodu. Teď je to tak půl napůl. Bojovali jsme ale trochu s rodiči na druhém stupni, kde jsme pro některé třídy tuto metodu zaváděli. Ne všichni z toho byli nadšení. Pořádáme proto „otevřené hodiny“, kam se mohou rodiče přijít podívat, i komponované večery, kde se popisují vybraná výuková prostředí, ve kterých děti pracují,“ řekla pro deník Echo24 Miroslava Illová ze základní školy na pražském Barrandově.

Jak to vypadalo konkrétně u lektora Tomáše Chrobáka na škole?

Do nově vznikající školy na vesnici (toto září je první 6. Třída) jsem přišel s tím, že na druhém stupni budeme učit Hejného metodou. Žáci měli na prvním stupni klasikou matematiku. Pro rodiče to samozřejmě byla výrazná změna. Především po probíhající negativní mediální masáží a také, jak jsem zmínil. jedná se o vesnickou školu, kde vlastně není jiná varianta.

Proto jsem v půlce září zorganizoval první rodičovskou kavárnu. Setkání bylo spíše informativní. Hodin jsme měli vlastně jenom pár. Rodiče, žáci a vlastně ani já se ještě pořádně nerozkoukali, tak zatím nebylo pořádně, co hodnotit.

Abych rodičům Hejného metodu srozumitelně představil, nechal jsem je řešit dvě úlohy. Dřívka, kde jsem nastínil vývoj k algebraickým výrazům, a geoboardy, kde jsme se bavili o planimetrii. Jako zásadní cíl jsem jim jasně sdělil, že bude výchovné působení a vztah k matematice, či samotnému objevování. Tím, že si úlohy řešili sami ve skupinách, tak vyhodnotili, že zajímavé to je. Každopádně jsem cítil značné obavy z realizovatelnosti této metody. Například mi rodiče nechtěli věřit, že nechci používat poznámky, či známky v hodinách. Rozešli jsme se s tím, že uvidíme a sejdeme se za dva měsíce. Rodičů tenkrát dorazilo asi 15.

Na druhou schůzku už rodičů dorazilo možná 10. Začali jsme to tím, že jsem jim pustil video, kde výuku matematiky hodnotí samotní žáci. Počítat už moc nechtěli. Říkali, že necítí potřebu. Tak jsem jen ukázal jak se dochází k rovnicím. Následně mluvili oni, jak vnímají výuku. Zjistil jsem, že pro rodiče mých žáků je velmi důležitý názor jejich dětí. Ty jsou nadšené. Troufám si říct, že je to z velké části tím, že klasická výuka v 5. třídě byla už prostě pro ně opruz. Tak mi to alespoň často říkali. A to měli výbornou paní učitelku. Jen prostě nekonečné dělení dvojciferným dělitelem, moře sloupečků atp, zanechalo své šrámy.

Rozešli jsme se s tím, že je vše fajn a pokračujeme dále. V prosinci jsme měli tripartitu. Což jsou vlastně třídní schůzky, kde přijde rodič i dítě. Tam se k hodinám vyjádřili i samotní žáci. A nebudu lhát, když řeknu, že matematika je nejoblíbenější předmět. Jako výjimečnou věc beru, že máme v ročníku opravdu kvalitní učitele, takže to není jen mnou. Je to prostě tím, že si společně užíváme jiný přístup ke vzdělávání. A s tím nám velmi pomáhá Hejného metoda.5. Seznamte se s Hejného metodou skrze interaktivní online kurz:

Kurz mimo jiné rodiče provede 10 radami Hejného metody, kde se jiné v jedné z rad rodič dozví, že má při povídání o matematice minimalizovat svá slova a instrukce:

Role učitele i rodiče je motivační a organizační. Úlohu badatele přenechte žákům, tedy dětem. Doplněním 12 principů Hejného metody pak zapadnou všechny dílky skládačky pěkně do sebe:

Vlastní poznatek má větší váhu než ten převzatý. Když má prvňák poskládat ze dřívek čtverec, vezme jedno dřívko, pak druhé, třetí… Stále mu to nestačí, vezme tedy čtvrté dřívko a poskládá čtverec. Pak se rozhodne poskládat větší čtverec. Vezme další dřívka a složí větší čtverec. Už začíná tušit, že bude-li chtít složit ještě větší čtverec, potřebuje k tomu vždy další čtyři dřívka. Je na cestě k objevu vzorce pro výpočet obvodu čtverce.

Už tušíte, o co byste jako rodiče dítě ochudili, kdybyste mu rovnou prozradili vzoreček? Především radost z vlastního objevování je to, co ho bude dále motivovat k dalšímu učení. Tak mu tu motivaci příliš brzy nevezměte ;).

6. Přibližte rodičům jejich roli z pohledu Hejného metody:

V příručce pro rodiče najdou, že děti se dnes učí matematiku jinak, než se ji učili oni. Je tedy potřeba rodičům předat myšlenku, že jejich dítě není konzumentem matematického moudra, ale jeho spolutvůrcem.

Proto, jestli se chcete do výukového procesu zapojit, můžete si nechat od svých dětí vysvětlovat, jak se co řeší. Když se vám dítě chlubí, že něco ve třídě objevilo, buďte pozorný posluchač.

Tím, že vám dítě svůj objev vypráví, zvyšuje se jeho intelektuální sebevědomí a dostává se hlouběji do nového poznání. Na případné chyby reagujte zvídavou otázkou, nebo si situaci namodelujte z fyzických objektů, nebo si ji zahrajte jako divadlo, při kterém dítě samo chybu odhalí.

Jak mohou rodiče dítěti pomáhat, když mu něco nejde?

Případné dlouhodobější nesnáze konzultujte s učitelem. Nejúčinnější pomoc dá spolužák, kamarád. Pokud chcete nabídnout dítěti pomoc s konkrétní úlohou, je vhodné vrátit se k podobné, již vyřešené úloze, a nechat si vysvětlit, jak tuto úlohu vaše dítě řešilo. Postupně s ním budete řešit následující úlohy, při jejich řešení se pokusíte úlohu modelovat, kreslit, či sehrát. Když se budete snažit dítěti cokoli vysvětlovat, ženete jej do pasivity.

Také jste pro dítě autoritou, od které často přebírá fakta bez porozumění. Dítě přebere konkrétní poučku a jeho poznání tak může být narušeno. Poučku si navíc nemusí zapamatovat správně nebo ji může použít v případě, kdy není vhodné ji aplikovat. Když dítěti dělá matematika potíže, hledejte oblast, která mu jde dobře a tam jej primárně podporujte.

7. Sdílejte příběhy a ohlasy dalších rodičů na metodu

No řekněte, nechtěli by se v takovémhle příběhu vaši rodiče najít?

(zkráceno z původního zdroje

...

Metoda výuky matematiky prof. Hejného je výjimečným projektem, který takové prostředí vytváří a umožňuje. Kompetence, jež žáci mohou díky metodám prof. Hejného rozvinout, spolu s nabytou schopností kritického přemýšlení, je činí opravdovým bohatstvím a pozitivní budoucností této společnosti.

To, že mám možnost zajistit takový styl vzdělávání svému synovi, považuji za jeden z největších úspěchů mé snahy vytvářet mu co nejlepší podmínky pro jeho dětství plné radostného rozvoje.

Srdečné díky Vám, pane profesore, celému Vašemu týmu, a všem, kteří projekt podporují. Je to opravdu smysluplně investovaný čas, úsilí, finance, a hlavně, naše sny o opravdu svobodné pozitivní společnosti.

Zuzana Černohousová, maminka žáka ze ZŠ Londýnská, Praha

Máte nějaké další pozitivní ohlasy na učení Hejného metodou od vašich rodičů? Pošlete nám je. Rádi doplníme stávající výčet a pomůžeme tak dalším učitelům s podporou učení Hejného metody na dalších školách.

8. Najdou se vaši rodiče mezi častými dotazy?

Co třeba tenhle vybraný z celé řady rodičovských dotazů? Kolikrát jste ho už slyšeli?

Dostane se moje dítě dále na gymnázium? Jaká je úspěšnost dětí vedených touto metodou ve srovnání s dětmi učených klasicky?

Nikdo nemůže předem vědět, zda se dítě dostane na gymnázium. Naše metoda v tom nadaným dětem rozhodně nebrání, ba právě naopak. Připravuje lépe i slabší žáky, ale jejich vstup na gymnázium nezajistí. Od několika škol máme zpětnou vazbu, že po zavedení naší metody se zvýšila úspěšnost přijetí jejich dětí na víceletá gymnázia, ale nejedná se o reprezentativní vzorek.

Narážíte na nějaké dotazy, které jsme na webu nezodpověděli? Doplňte nám je do diskuse pod článkem.

9. Zapojte rodiče do práce s elektronickou podporou

Když se chtějí rodiče podívat na vysvětlení řešené úlohy nebo problému, mohou využít QR kód, zatím dostupný v učebnicích pro 1. třídu. Jeho zpracováním skrze mobilní zařízení se dostanou na web H-edu, kde naleznou k dané úloze více podrobností.

Pokud vaše škola ještě elektronickou podporu učebnic neobjednala, můžete si H-edu vyzkoušet na 10 dní zdarma, nebo rovnou pořídit nejvýhodněji nákupem 3-leté školní licence pro 1. stupeň či pro 2. stupeň.

Přihlaste se k odběru newsletteru Hejného metody a dostávejte upozornění na další nový obsah

Přihlášením k newsletteru vám budeme 2x-3x do měsíce posílat nový obsah z Hejného metody. Z jeho odběru se můžete kdykoliv odhlásit jedním kliknutím v každém emailu.

Komentáře

Pavel Trojánek

Pavel Trojánek

Hejného metoda mi ukázala, že škola hrou není jen pojem ve starých knížkách, ale že si školu hrou užívají dnes už tisíce dětí ve školách v Česku. A navíc při hodinách matematiky! A navíc se u toho učitelé smějí a baví je to. Mám z toho radost a pomáhám tomu, aby si mohlo při hodinách matematiky učení užívat ještě více dětí. Třeba zrovna tady na blogu. Nebo v rámci H-edu, elektronické podpory výuky matematiky Hejného metodou.