Příspěvek:

Jak pomoci žákům s přípravou na přijímačky na SŠ

Taky cítíte zvyšující se nervozitu ve třídě mezi žáky či mezi rodiči? Případně nervozitu svoji, jestli jste žáky dobře připravili? Pak čtěte dále článek, jak žáky připravit na zkoušky s Hejného metodou.

Hejného metoda má cíle samozřejmě daleko vyšší než zvládnutí přijímacích zkoušek. Každopádně je to ale část důležitá, a je také jedním z měřítek úspěšnosti naší práce.

Každý z nás chce svým žákům maximálně pomoci být úspěšný. Je to zásadní moment pro žáka, jeho rodiče, a tím pádem i pro nás učitele. Každý z nás si vytvořil vztah ke svým třídám, a proto je samozřejmé, že chceme žákům co nejvíce pomoci k jejich úspěchu.

Otázka, kterou si nejspíš pokládáte zní: jak žáky připravit na zkoušky, abyste neudusali tupým drilem roky rozvoje žáků a ideálně jim pomohli jejich vědomosti a dovednosti utříbit před odchodem na SŠ? A zároveň jim také co nejvíce pomohli k přípravě na přijímací zkoušky?

Cílem je žák, který má zdravé matematické sebevědomí a tím pádem přistupuje k úlohám s tím, že je zvládne.

Vzhledem k přijímacím zkouškám máme my učitelé představu nejspíše podobnou. Cílem je žák, který učivu rozumí do hloubky, nejen formálně, a tím pádem ho nepřekvapí trochu netradiční úloha.

Jsme přesvědčeni, že Hejného metoda vede k hlubšímu porozumění matematických pojmů, a principy metody rozvíjí osobnostní rysy žáka, což je neméně důležité i u zkoušek.

Podle výsledků posledních zkoušek je zřejmé, že klasické předávání informací, tzn. učitel vykládá žákům nebo trochu lépe jedničkář ukazuje, jak úlohu řešit, prostě nefunguje.

Žák, který má pojem či vzorec naučený pouze formálně ("našprtaný"), ve stresu lehce vzorec zapomene, či nebude vědět, jak řešení uchopit. A to ho nejspíš čeká stres, který je často největší, který zatím ve školním prostředí poznal. Jen se podívejte na výsledky posledních přijímacích zkoušek podle dat Cermatu.

 • Např. správně určit, kolikrát je jedno číslo menší než jiné číslo, dokáže necelých 40 % testovaných žáků,
 • dělit desetinnými čísly zvládá 30 % testovaných žáků,
 • upravit zlomek dokáže necelých 55 % testovaných žáků,
 • vynásobit lineární členy a sčítat mnohočleny dokáže asi 45 % testovaných žáků,
 • s převody jednotek nemá problém opět necelých 50 % žáků,
 • sestavit jednoduchý výraz dokáže asi 45 % testovaných žáků a obdobné je to i při práci s procentovým počtem,
 • s nejjednodušším geometrickým zobrazením si poradí asi 40 % testovaných žáků apod.
 • Obtížnější úlohy pak zvládá mnohem menší podíl testovaných žáků. Je třeba si uvědomit, že daných výsledků žáci dosáhli po často čtvrtročním trénování testů.

Myslím, že tohle je vážný důvod k zamyšlení.

Jako snad každý jsem začal tím, že nejefektivnější cesta je vědomosti do žáků co nejrychleji nacpat.

Příjemné je samozřejmě, že strach z přijímacích zkoušek je silná motivace, takže žáci pěkně makají. Problém je, že oni chtějí, jen mozek prostě není nastaven informace takto přijímat.

Stačí si vzpomenout na tu “tunu” informací, kterou jsem do hlavy narval o “svaťáku” před maturitou. O pár dnů později jsem to zvládnul “odrecitovat” komisi. Po týdnu jsem věděl půlku, po měsíci nic. A to byla literatura. Tady se bavíme o matematice.

Z mého pohledu jdou takhle “spapouškovat” možná početní úkony se zlomky, ale to je vše. Tohle si uvědomit mi trvalo několik let. Nyní, když žáky připravuji, tak pracuji jinak. Ve třídě je často několik žáků, kteří úlohu vyřeší. Ti řešení ukazují ideálně ve skupinách. Já pouze řídím, ať vše probíhá efektivně. Vše se řídí principy, které jsou nám velmi dobře známé.

Zásadní je bezpečné prostředí, kde je chyba v podstatě vítána.

Tím se hodiny stávají efektivními, což je v této fázi třeba. Jasná zásada zní, že úlohy, které se nám povedly, dále neřešíme. Bavíme se pouze o chybách, které jsou vlastně vítány jako možnost pokroku.

Jsem přesvědčen, že změna mého přístupu vedla k tomu, že mě rodiče začali vyhledávat i soukromě, abych jejich děti na zkoušky připravil.

Díky této, už několikaleté, zkušenosti s přípravami na samotné zkoušky jsem získal mnoho poznatků ohledně přípravy na ně. Sám letos s radostí používám vzniklou učebnici, kterou vám hned představím, v naplněných kurzech s celkem 40 žáky.

Ve své přípravě žáků na přijímací zkoušky nedělám nic nového. Stále používám principy Hejného metody. A funguje to.

 1. Ctím roli učitele
  • Nediktuji před tabulí řešení. Žáci řeší úlohy ve skupině a já dávám jen nápovědy. Pokud na to žák sám nepřijde, tak to nemá žádnou hodnotu.
 2. Pracuji s chybou
  • Chyba je vítaná a nejvíc nás posune za věděním. Pracujeme s tím, proč vznikla a zaměřujeme se na problematické části.
 3. Nastavuji přiměřené výzvy, pracuji s gradací
  • Žák pracuje na svém sebevědomí. Aspoň něco vyřeší a má před sebou výzvu, kam se může dostat ještě dál. S další úrovní mu může pomoci spolužák, čímž se oba dané téma lépe naučí
 4. Podporuji spolupráci žáků a vzájemnou podporu při přípravě
  • Když žák poslouchá spolužáka, tak ho vnímá víc než učitele. Žák mu to řekne jazykem, který je mu bližší než ten dospělácký. Navíc si budují dobré vztahy a se vzájemnou podporou mohou počítat i do budoucna jak ve třídě, tak i v životě.
 5. Probouzím radost z objevování
  • Nenechte objevovat žáky řešení, které máte v hlavě vy, jako učitel. Nechte nalézt žáky vlastní řešení. Jen tak je připravíte na nestandardní úlohy, kde nelze využít nadrilovaný postup.
 6. Zaměřuji se na skutečnou vnitřní motivaci
  • Naučte děti přemýšlet, hledat vlastní řešení. Ne biflovat se vzorečky nazpaměť. Žákům nepomůže nacvičený postup. Pomůže jim osvojení si vymýšlení svého vlastního řešení.

Připravený pracovní sešit k učebnici F Hejného metody je výběrem úloh, které směřují k testovaným tématům u přijímacích zkoušek.

https://www.h-edu.cz/ucebnice/pracovni-sesit-F

Sbírka je rozdělena do 40 kapitol, včetně problematických témat jako jsou zlomky a konstrukce. Ty jsou pro svou obsáhlost rozděleny do třech částí. Procentům a úměře věnujeme v učebnici celé 2 části. Procvičíme i kombinatoriku, číselnou osu a mnoho dalších témat klíčových pro přípravu k přijímačkám.

Každá část obsahuje okolo 7 úloh. Jsem přesvědčen, že každý, kdo pracuje ve třídě s našimi učebnicemi vidí, že úlohy v nich jsou v něčem odlišné. Často mají žáci nalézt všechna řešení nebo zjistit, že není žádné, a tím pádem jasně prokazují hloubku porozumění tématu. Což je pro ně motivující a pro nás učitele kvalitní zpětná vazba. Úlohy jsme vybírali zajímavé, ale s cílem maximálně pomoci s přípravou ke zkouškám.

Sbírka je zatím pouze pracovní verze. Zveme vás k jejímu komentování a vylepšování, aby vám co nejlépe sloužila. 

Věřím, že připravená publikace, která je výběrem toho, co může nejlépe žákům u přijímaček pomoci, bude výborným pomocníkem. Když se práce s ní doplní zajímavou formou výuky, např. práce ve skupinách, bezpečným a podporujícím prostředím, jsem si jist, že minulé výsledky hravě překonáme.

Žáci si témata lépe v hlavě ujasní a nedojde ke známému efektu, že měsíc po přijímačkách už si nic nepamatujeme. Jako důležitý benefit vnímám i to, že z trvalého uchopení tématu budou moci těžit na SŠ, což se jinak nedaří. Úlohy vedou žáka k tomu, aby hledal své vlastní řešení, a ne to učitelovo, což pomáhá právě tomu, že je dobře připravený i na nestandardní úlohy, které vidí u přijímaček poprvé.

Příručku najdete na známé adrese www.h-edu.cz/ucebnice

Abyste mohli začít s příručkou pracovat, stačí, když půjdete na známou adresu https://www.h-edu.cz/ucebnice/pracovni-sesit-F, kde si objednáte fialový pracovní sešit k učebnici F.

Pomozte nám sbírku komentovat a rozvíjet. Jedná se zatím o pracovní verzi.

Přihlaste se k odběru newsletteru Hejného metody a dostávejte upozornění na další nový obsah

Přihlášením k newsletteru vám budeme 2x-3x do měsíce posílat nový obsah z Hejného metody. Z jeho odběru se můžete kdykoliv odhlásit jedním kliknutím v každém emailu.

Komentáře

Tomáš Chrobák

Tomáš Chrobák

Jmenuji se Tomáš Chrobák a je mi 34 let.

Chodil jsem do matematické třídy na 1.ZŠ, kde výuka byla tak kvalitní, že jsem z ní v podstatě těžil až do konce studií (proto tvrdím, že zcela rozhodující je výuka matematiky na prvním a druhém stupni). Vystudoval jsem Učitelství M-T. Vysokoškolské studium matematiky mi nedalo absolutně nic... Několik let jsem vedl turistický oddíl a vlastně každé léto pořádám tábory, což považuji za nejlepší praxi pro práci s dětmi. 

Se ženou a s dvěma malými dítky – Vojtou a Rozárkou – žijeme ve Frýdku Místku.

Mám rád snad jakýkoli sport, kdysi jsem se věnoval Ultra závodům (běh, inline, atd.), ale na trénink už není čas. Turistika, čtení, či jen užívání života je to, co mi vždy udělá radost.

Jsem také organizátor mimoškolní vzdělávací akce www.vikendovaskola.cz.

Vyhrál jsem Global Teacher Prize CR 2019.

"Pouze ti, kteří byli natolik naivní, že si mysleli, že dokážou změnit svět, ho dokázali opravdu změnit."

Steve Jobs