Příspěvek:

Jedenáctero dobré výuky

Základní předpoklady výuky

Učitel je vnitřně přesvědčen, že:

 • děti jsou chytré a třída při dobrém vedení odhalí skoro vše, co má žák ZŠ z matematiky umět;
 • o úspěšnosti práce učitele nerozhodují výkony dětí v testech, ale jejich radost z řešení úloh;
 • radost musí zažívat i slabí žáci;
 • žáci k objevování matematiky potřebují dostatek času;
 • chyby jsou přítomny v každé tvořivé práci a jsou důležitým nástrojem poznání.

Jedenáctero dobré výuky

Učitel, který dobře učí Hejného metodou:

 1. respektuje osobnost žáka, podporuje jeho autonomii;
 2. nic nevysvětluje, trpělivě čeká, až třída problém vyřeší;
 3. minimalizuje svou akustickou přítomnost ve třídě;
 4. chybu žáka neopravuje, ale vytvoří situaci, aby žák nebo třída chybu objevili; je-li upozorněn žákem, že se dopustil chyby, poděkuje a s třídou hledá příčinu své chyby;
 5. nepřerušuje myšlenkový tok dítěte;
 6. nevyslovuje se k názoru žáka, zda je dobrý, ale obrátí se na názor třídy;
 7. vytváří tvořivou a přejnou pracovní atmosféru bezpečného prostředí, vzájemného respektu, tolerance a otevřené komunikace;
 8. podporuje komunikaci ve dvojicích, skupině i v celé třídě;
 9. předkládá žákům přiměřené úlohy (slabším snazší, zdatnějším náročnější);
 10. úspěch žáka spoluprožívá, neúspěch bez emocí analyzuje, aby se odhalením příčiny chyby snížila pravděpodobnost jejího opakování;
 11. na sobě pracuje zejména tím, že si vede portfolio (deník), které čas od času sám nebo s podporou přátel analyzuje.

Přihlaste se k odběru newsletteru Hejného metody a dostávejte upozornění na další nový obsah

Přihlášením k newsletteru vám budeme 2x-3x do měsíce posílat nový obsah z Hejného metody. Z jeho odběru se můžete kdykoliv odhlásit jedním kliknutím v každém emailu.

Komentáře

Prof. Milan Hejný

Prof. Milan Hejný

Prof. Milan Hejný je autorem nebo spoluautorem

 • 16 matematických publikací,
 • více než 270 publikací z didaktiky matematiky,
 • včetně 13 knih, které jsou často citovány.

Experimentálně vyučoval matematiku v letech 1975-79 na ZŠ Košická v Bratislavě (dnes Spojená škola) postupně v 5. - 8. ročníku a 1983-89 postupně v 3. - 8. ročníku na ZŠ Ho Či Minova v Bratislavě (později ZŠ Haanova 28, dnes zrušena).

Od r. 1992 působí na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vychoval čtyři doktorandy, nespočet diplomantů. Vzdělal a ovlivnil tisíce učitelů.

Více na https://www.h-mat.cz/prof-milan-hejny