Příspěvek:

Silnou stránkou Hejného metody je výrazná podpora diskuze ve třídě

Když jsem nastoupil do školství, obdivoval jsem učitele, kteří měli v hodinách úplné ticho. Po několika letech se mi toho povedlo docílit… A pak jsem pochopil, že to není optimální. V hodinách by vlastně měl být pracovní šum, kdy se diskutuje ve skupinách, či se obhajují názory před třídou. Nejhodnotnější diskuze vznikají vždy, když žáci objevují novou zákonitost či se snaží vydefinovat nový pojem. U klasické formy výuky nejde diskuze tolik do hloubky problému, jelikož žákům často předkládáme postup řešení. Vždy jsem se snažil o podporu samostatného objevování žáků, ale u některých tematických celků mi k tomu chyběly vhodné úlohy. Plně si uvědomuji, že realizovat samostatné objevování je v některých třídách skutečně velmi složité. Ale když máme cíl, tak víme, kam chceme kráčet, a nevadí, že si občas odpočineme či uhneme. Cíl cesty máme stále před sebou.

Dnešní generace dětí zapomíná, jaké to je komunikovat tváří v tvář. Žáci na druhém stupni, či střední škole mnoho hodin mlčí, následně přijdou domů, zapnou počítač a věnují se obhospodaření svého fb účtu, instagramu atd. Dokud jsme ve škole měli povolené mobilní telefony, začalo být o přestávkách ve třídách až mrazivé ticho a jen jsme vzpomínali na nějaké házení houbou. Nepodceňujme a nebagatelizujme prosím tuto situaci. Skutečně si myslím, že chytré telefony, sociální sítě, online hry jsou zásahem do výchovy, který není srovnatelný s žádnou situací, které školství čelilo. V dnešní škole by mělo jít také o to naučit žáky komunikovat, obhajovat své názory, kriticky se dívat na své i cizí postoje. Vždyť tím, že žáci věnuji obrovské množství svého času sociálním sítím, zcela jasně ukazují, jak zoufale chtějí komunikovat. Plně souhlasím s tím, že by se matematika neměla stát dalším společenskovědním předmětem. Matematika má ale, oproti jiným předmětům, jednu neskutečnou výhodu, a tou je její bezespornost. Podívejte se, kolik lidí je schopno popírat Holocaust nebo blahořečit čas, kdy nám vládli komunisté. Každý má svou pravdu a té věří. To u matematiky prostě nejde, pravda je jasná a vždy se dá ověřit. Není to úžasné? Vždyť právě toto je obrovská šance.

Přihlaste se k odběru newsletteru Hejného metody a dostávejte upozornění na další nový obsah

Přihlášením k newsletteru vám budeme 2x-3x do měsíce posílat nový obsah z Hejného metody. Z jeho odběru se můžete kdykoliv odhlásit jedním kliknutím v každém emailu.

Komentáře

Tomáš Chrobák

Tomáš Chrobák

Jmenuji se Tomáš Chrobák a je mi 34 let.

Chodil jsem do matematické třídy na 1.ZŠ, kde výuka byla tak kvalitní, že jsem z ní v podstatě těžil až do konce studií (proto tvrdím, že zcela rozhodující je výuka matematiky na prvním a druhém stupni). Vystudoval jsem Učitelství M-T. Vysokoškolské studium matematiky mi nedalo absolutně nic... Několik let jsem vedl turistický oddíl a vlastně každé léto pořádám tábory, což považuji za nejlepší praxi pro práci s dětmi. 

Se ženou a s dvěma malými dítky – Vojtou a Rozárkou – žijeme ve Frýdku Místku.

Mám rád snad jakýkoli sport, kdysi jsem se věnoval Ultra závodům (běh, inline, atd.), ale na trénink už není čas. Turistika, čtení, či jen užívání života je to, co mi vždy udělá radost.

Jsem také organizátor mimoškolní vzdělávací akce www.vikendovaskola.cz.

Vyhrál jsem Global Teacher Prize CR 2019.

"Pouze ti, kteří byli natolik naivní, že si mysleli, že dokážou změnit svět, ho dokázali opravdu změnit."

Steve Jobs