Dřívka

Prostředí:

Dřívka

Obrazce ze dřívek připomínají sirkové hlavolamy. Sirky jsou nahrazeny dřevěnými tyčinkami (někdy i barevnými).

Dřívka

Hrou se dřívky poznáváme geometrii 

Obrazce ze dřívek připomínají sirkové hlavolamy. Sirky jsou nahrazeny dřevěnými tyčinkami (někdy i barevnými). Hry se dřívky rozvíjejí jemnou motoriku a dávají prostor dětské fantazii. Výtvory dítěte často obsahují geometrické obrazce – čtverec, obdélník, trojúhelník.

Mateřská škola

Paní učitelka má na stolku hromadu dřívek a žádá děti, aby si každý udělal na lavici čtverec. Mareček běží ke stolku, vezme tři dřívka a běží do lavice. Tam zjistí, že mu jedno dřívko schází. Doběhne si pro dřívko a čtverec vytvoří. Tato zkušenost v budoucnu Markovi pomůže lépe pochopit, že obvod čtverce je 4a.


Úloha 1: Vytvoř z dřívek následující obrázky:

Děti (s pomocí paní učitelky) obrazce pojmenují, některé řeknou, z kolika dřívek jsou sestrojeny. Později již postaví čtverec, obdélník i trojúhelník bez předlohy.

1. a 2. ročník

Žáci vytvářejí obrazce podle vzorů. Přidáváním, ubíráním, přemísťováním dřívek z nich tvoří jiné obrazce. Rozvíjí se tak jak geometrické, tak i kombinatorické schopnosti. Budují se pojmy obsah, obvod, pracuje se se zlomky jako částmi celku.


Úloha 2:

a) Přeložením jednoho dřívka změň na čtverec.

b) Přidej jedno dřívko a udělej dva čtverce.

c) Přilož tři dřívka a vytvoř tři nové trojúhelníky.

d) Odeber 2 dřívka, aby zůstaly jen 3 čtverce.
e) Odeber 4 dřívka, aby zůstaly jen dva čtverce.

Zobrazit řešení

Úloha 2:

Další řešení posledních dvou úloh s odebíráním dřívek vzniknou otočením tvaru, případně v osové souměrnosti.