Příspěvek:

Na ZŠ v Úvalech jsme spolu s rodiči zažili radost z poznání

Dne 19. září jsme na základní škole v Úvalech pořádali tzv. zážitkovou dílnu matematiky podle Hejného metody pro rodiče žáků šestých tříd. Jakožto spoluorganizátorka, učitelka a také frekventantka kurzu učitelství matematiky na Pedagogické fakultě nabízím stručné shrnutí tohoto nevšedního a cenného semináře. Také ve zkratce zkusím vysvětlit, proč vyučujeme Hejného metodou a proč si myslíme, že je právě pro dnešní výuku matematiky správná.

Přestože se tato metoda vyvíjí už přes osmdesát let (začal s ní Vít Hejný – otec Milana Hejného), pro mnohé školy a rodiče je nová, a proto je přirozené, že někteří mají obavy o to, zda bude pro děti vhodná, zda se s ní děti dobře připraví na přijímací zkoušky. Při společném setkání jsme se snažili tyto obavy rozptýlit.

Hejného metoda se zakládá na přesvědčení, že každý žák má výraznou intelektuální autonomii a na učiteli je, aby mu ji pomohl rozvíjet. Matematika není předkládána jako soubor znalostí, ale jako soubor problémů, které řešíme – v žákově hlavě se tím pádem začíná tvořit opravdová matematika.

Připravili jsme si na ukázku čtyři prostředí, se kterými se v hodinách matematiky podle této metody pracuje. Pokusili jsme se využít čas určený pro dílny tak, aby si každý účastník vyzkoušel v každém prostředí pracovat, a ještě nám zbyl prostor pro diskuzi. Naším cílem bylo ukázat, že i když je každé z představených prostředí (dřívka, krokování, krychlová tělesa, váhy) zaměřeno na určitou disciplínu (planimetrie, celá čísla, stereometrie, rovnice), žáci se naučí mnohem více. Pomocí vhodně sestavené série úloh jsou schopni dojít k obecnějším odvozením. Ta mohou později využít při řešení jiných, zdánlivě nesouvisejících úloh.

Při práci s dřívky jsme si ukázali, jak lze sestavováním a počítáním obdélníků přijít na předpis lineární funkce a vytvořit si zástupce čísel – proměnnou. To žáky výborně připraví na později probíranou algebru a problematiku funkcí. V prostředí váhy měli účastníci možnost nahlédnout smysl ekvivalentních úprav v podobě odebírání závaží a namodelovat si substituci. Krokování jakožto prostředí pro operace s celými čísly poslouží jako opora pro pochopení záporného znaménka před závorkou. Krychlová tělesa rozvíjí prostorovou představivost a umožňují nejen vhled do povahy pojmů objem a povrch těles, ale i různé způsoby zobrazení, práci s proměnnou. To, že žáci díky práci v těchto prostředích chápou, co se za každým vzorcem skrývá (protože na vzorec sami přijdou), a jsou většinou schopni si jakýkoliv vzorec odvodit, považuji za vynikající průpravu nejen k přijímacím zkouškám ale také do jakéhokoliv zaměstnání a života vůbec. Pořádané dílny považujeme za úspěšné. Někteří rodiče dokonce zalitovali, že se sami neučili matematiku právě tímto způsobem.

Osobně jsem přesvědčena, že Hejného metoda připravuje na přijímací zkoušky z matematiky lépe než klasická metoda, protože současné testy jsou nastaveny tak, aby prověřily logické myšlení a schopnost řešit problémy.

Mnoho odborníků se shoduje, že vlivem rostoucí automatizace a předávání stále více druhů prací strojům a počítačovým programům zanikne jednak velké množství profesí ale také potřeba „umět počítat“. Nechci tím říci, že se děti nemají učit, jak sčítat, násobit a umocňovat, jen je potřeba si promyslet, zda nám dává smysl pojímat výuku matematiky v první řadě jako automatizaci v činnosti, kterou jakákoli kalkulačka nebo excel zvládne lépe. Je přece mnohem cennější připravit žáky na řešení problémových úloh a ukázat jim, jak mohou na řešení přijít sami a dovednost počítání k tomu využít jako prostředek (nikoli aby samotné počítání bylo jediným cílem).

Část rodičů se s Hejného metodou stále neztotožňuje, na což mají plné právo. Přesto bych i je chtěla poprosit, aby nad ní předem nelámali hůl. Aby ji dětem neznechucovali tím, že jim budou doma opakovat, jak to nemůže v žádném případě fungovat. Jinak bohužel mohou způsobit, že neuspějeme nejenom my učitelé, ale především jejich děti. Nechme zkrátka děti zažívat radost z poznání. Adekvátní vzdělání a připravenost pro život už přijdou samy.

Během tohoto školního roku budeme pořádat další dílny pro rodiče našich žáků ve vybraných ročnících. Dále jednáme o veřejné besedě v Úvalech přímo s panem profesorem Hejným. Předpokládaný termín je 21.11. 2019. Pro upřesnění termínu a podrobnější informace sledujte, prosím, stránky školy.


Společnost H-mat, o.p.s. pořádá semináře spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou. Cílem seminářů je poskytnout náměty, inspiraci a zkušenosti, které se osvědčily při vedení jak jednotlivých setkání s rodiči, tak při pravidelných setkáváních formou rodičovských kaváren.

Volné termíny naleznete zde: https://seminare.h-mat.cz/?seminarID=171


Přihlaste se k odběru newsletteru Hejného metody a dostávejte upozornění na další nový obsah

Přihlášením k newsletteru vám budeme 2x-3x do měsíce posílat nový obsah z Hejného metody. Z jeho odběru se můžete kdykoliv odhlásit jedním kliknutím v každém emailu.

Komentáře

Zuzana Arazim Dolejší

Zuzana Arazim Dolejší

učitelka na ZŠ Úvaly