Autobus

Prostředí:

Autobus

Autobus je hra, která využívá dětem známé prostředí, která je baví a u které získávají své vlastní zkušenosti. Na nich je možné stavět při výuce ve škole. Autobus vytvoříme z lepenkové krabice a za cestující poslouží hračky nebo zátky od PET lahví.

Autobus

Práce s tabulkou

Autobus je hra, která využívá dětem známé prostředí, která je baví a u které získávají své vlastní zkušenosti. Na nich je možné stavět při výuce ve škole. Autobus vytvoříme z lepenkové krabice a za cestující poslouží hračky nebo zátky od PET lahví.

V místnosti označíme zastávky např.: Nástupní, U Okna, U Skříně a Konečná. U každé zastávky je jeden výpravčí a ještě je zde řidič autobusu. Výpravčí u nástupní zastávky vkládá do autobusu zátku a říká „jeden cestující nastoupil“. Pak vloží druhou zátku a říká „další cestující nastoupil“. Řidič s krabicí >odkráčí a řekne „autobus odjíždí, přijíždí na zastávku U Okna“. Výpravčí na zastávce vybere jednu zátku a říká „jeden cestující vystoupil“. Takto řidič obejde všechny zastávky, až dorazí na konečnou. Kolik cestujících vystoupí na konečné?

Mateřská škola


Při jízdě autobusem pracuje dítě s počtem lidí, 1) kteří jsou v autobusu teď (stav), 2) kteří z autobusu vystoupili nebo do něj nastoupili (změna), 3) kteří na dané zastávce do autobusu přibyli nebo z něj ubyli (porovnání).

Dítěti tedy dáváme úlohy na stav, změnu a porovnání. Například: Kolik nás je u stolu? Kolik nás bude, až přisedne i maminka? Kolik dětí je na pískovišti?

Několik rodičů a učitelek hrálo Autobus i s předškoláky. Když začínali s jednoduchými úlohami, malým počtem zastávek (Nástupní, U Okna a Konečná) a cestujících, hra děti bavila. Postupně lze s dětmi rozšiřovat počet zastávek i cestujících. Jestliže není dost dětí, pomůže maminka nebo děda.

1. a 2. ročník

Se vstupem do školy se z dítka stává žák a Autobus je jedním z prostředí, ve kterých se žák pohybuje v hodinách matematiky. Podobně jako v MŠ připravíme autobus, zastávky a cestující.
Rozdělíme role výpravčích a řidiče autobusu. Začíná hra. Dítě si při hře musí pamatovat řadu údajů a průběžně počítat. Má k dispozici papír nebo mazací destičku, na kterou si dělá poznámky. Zatím mu stačí udělat si čárku, když cestující nastoupí, a škrtnout ji, když cestující vystoupí. Po čase položíme „zákeřnou“ otázku. Např. Kolik cestujících vystoupilo na druhé zastávce? U dětí tak probudíme potřebu lepšího záznamu jízdy. Děti své záznamy vylepšují a diskutují, až vzniká tabulka.

Tabulka obsahuje všechny údaje o jízdě. Děti se učí pracovat s daty. Existuje však otázka, na kterou jim tabulka přímou odpověď nedá: „Kolik cestujících jelo od umyvadla k oknu?“ Tento údaj musí dítě z tabulky vyvodit. Výhodnější je však rozšířit tabulku o řádek „jeli“. I pak ale najdeme otázky na čísla, která nejsou v tabulce uvedena přímo.


Úloha 1: Překresli horní tabulku a přikresli k ní řádek „jeli“. Odpověz na otázky: a) Kolik cestujících jelo autobusem celkem?
b) Kdy bylo v autobusu nejvíce cestujících?
c) Na které zastávce z autobusu ubylo nejvíce cestujících?
V první etapě jsme měli zastávky konkrétně pojmenované. Nyní jsou žáci již schopni přejít k abstraktnějšímu značení zastávek písmeny A, B, C... Úlohy se postupně stávají náročnějšími a přidáváme další podmínky.


Úloha 2: Doplň tabulku, když víš, že na zastávce B nastoupilo do autobusu 2x více lidí, než z něj vystoupilo. Totéž na zastávce D.

Zobrazit řešení

Úloha 1:

a) Celkem jelo autobusem 7 cestujících.
b) Nejvíce lidí bylo v autobuse při jízdě od umyvadla k oknu a od okna ke skříni.
c) Nejvíce lidí ubylo z autobusu u skříně.


Úloha 2:


3. a 4. ročník

Řešením mnoha úloh žák tabulce dobře rozumí a lépe se v ní orientuje. Dalším krokem je rozdělení cestujících na mužea ženy.


Úloha 3: Doplň tabulku.


Na zastávce ___ nevystoupil žádný . Nastoupily zde ___ .
Na zastávce ___ nevystoupila žádná . Nastoupili zde ___ .
Předchozí úlohy žádaly doplnění tabulky. Poslední úloha této části žádá vytvoření tabulky. Proces jízdy je popsán sérií podmínek a žák musí podle nich vytvořit tabulku.


Úloha 4: Autobus vyjel ze zastávky A a přes zastávky B, C, D dojel na zastávku E. Celkem se vezlo 5 žen a 4 muži. Všichni muži nastoupili na zastávce A. Na každém ze čtyř úseků tratě bylo v autobusu vždy 6 cestujících. Na každé zastávce se počet žen zvýšil o jednu. Napiš tabulku jízdy autobusem.

Zobrazit řešení

Úloha 3:

Na zastávce _B_ nevystoupil žádný. Nastoupily zde _3_. Na zastávce _C_ nevystoupila žádná.
Nastoupili zde _1_.


Úloha 4:


5. a 6. ročník

V 1. a 2. ročníku jsme cestující nerozlišovali. Ve 3. a 4. ročníku jsme již rozlišovali muže a ženy. Teď budeme rozlišovat jednotlivé cestující. Začneme tvořit a používat harmonogram jízdy. To žákovi otevírá cestu k používání dalšího nástroje pro práci s daty. Harmonogram umožní najednou uchopit sérii procesů.


Úloha 5: Podívej se na harmonogram jízdy autobusu. Podle harmonogramu jízdy vytvoř tabulku jízdy autobusem. Jelo 5 lidí.

Pan Modrý nastoupil na zastávce A a na zastávce B vystoupil. Paní Žlutá nastoupila na A a vystoupila na C. Paní Zelená jela z B do D. Pan Fialka z C do D a pan Červený jel z C do E.


Úloha 6: Napiš harmonogram i tabulku jízdy autobusem, když znáš následující informace: Autobusem se vezlo celkem 5 lidí. Z nich 3 nastoupili na zastávce A a 2 na zastávce C, jeden se vezl pouze jednu stanici, 3 jeli 2 stanice a jeden se vezl 4 stanice. V autobuse byli stále přítomni alespoň 2 lidé.


Úloha 7: Doplň obě tabulky a vytvoř pro ně harmonogram jízdy autobusu.

Zobrazit řešení

Úloha 5:

Úloha 6:

Úloha 7:

Další materiály k prostředí

Brožurka - Výběr úloh z prostředí Autobus z učebnic pro 1. - 3. třídu včetně didaktických komentářů. Elektronickou licenci pořídíte na www.h-edu.cz.